Biblické postavy

 

Bibličtí hrdinové se mj. vyznačují tím, že jsou lidmi chybujícími, zároveň však hledajmi Boha. V církvi jsme v nebezpečí vytvořit prototyp člověka, který též hledá Boha, ale chybovat již přestal nebo se alespoň naučil svoje chyby dobře skrývat. Příběhy do kterých se můžete začíst, nám pomáhají přiznat svoji někdy neveselou realitu, zároveň však vidět naději, že Bůh s námi počítá - pokud před ním nezakrýváme to, kdo jsme...