Čím také žijeme

 

Pokus reflektovat Biblickým poselství témata, o kterých se z kazatelny moc často nemluví a která jsou zároveň pro většinu lidí "horkým bramborem". Uopřímně řečeno, mnohými vybranými oblastmi žijeme víc, než oblastmi mnohem "duchovnějšími". Jenže dělení na duchovní a méně duchovní jsme si vymysleli my, nikoli Pán Bůh. Ten rozlišuje pouze mezi oblastmi, kde jsme ochotni, aby nás vedl a oblastmi, kde si děláme co chceme...