Jak vyzrát na reklamu (Mt 6, 25 – 34)

 

 

V minulém kázání jsem měl slovo o mravencích. Písmo nás v tomto přísloví vyzývá, nikoli studuj text, ale jdi k mravenci, ať zmoudříš. Pokoušeli jsme se dívat na mravence a hledat modrost. Dnes se dostáváme k jinému obrazu z přírody:

 

Mt 6:25 Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

26 Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

27 Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?

28 A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou -

29 a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn, jako jedna z nich.

30 Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní?

31 Nemějte starost a neříkejte: co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat?

32 Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.

33 Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.

34 Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení.

 

Když čteme první verš, slovo zde použité lze doslova přeložit, jako nebuďte úzkostlivý, stejné slovo čteme např. v 1 Pt 5:7 Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží. Slovník toto slovo vysvětluje jako „starosti, které ubírají spánku“.  Pokud bych to měl přirovnat k něčemu ze svého života, potom si pamatuji, jak jsem kdysi podepsal špatnou smlouvu a málem přišel o byt. Tehdy jsem nemohl spát, bál jsem se, připravoval jsem si, co řeknu, až se setkám s realitním makléřem atd. Nakonec vše dobře dopadlo, ale obavy jsem měl velké. Starosti o jídlo, tělo, život zdaleka netrápí jen nás. Vidíme, že se týkali lidí v Ježíšově době. Podíváme-li se podrobněji na tento text, potom vidíme, že Ježíš zde vlastně hovoří o budoucnosti… co budete. Myslím, že mnohé naše strachy přesně míří k budoucímu času. Člověk se jakoby neustále na něco připravuje, před něčím pojišťuje, neustále žijeme v jakémsi předstihu. Na jednu stranu je to logické, na stranu druhou nám jakoby uniká přítomná chvíle. Někdy životní styl zaměřený na budoucnost dá shrnout do slov – teď ne, až jednou. Problém nastává v okamžiku, kdy se tento styl překlopí do přehnané starosti či dokonce úzkosti či chronické nespokojenosti. S čím konkrétně? Podívejme se do J. nadčasových slov – do toho, jak žiješ, jak vypadáš, co jíš a co nosíš za šaty. Když jsem to pročítal, říkal  jsem si, zda náhodou Ježíš tyto slova nepsal včera… nevěříte? Podívejme se do světa reklamy.

 

Tělo„Konečně se vám stejně jako mně podařilo zhubnout, ale strašně se bojíte, že si svou pracně vydobytou váhu nedokážete udržet? Zkuste naše rady a už nikdy nebudete muset hlídat své křivky!“ Liposukce pro muže. Bezbolestná liposukce pro muže. Dokonalé tělo pro každého muže. Další procedury pro muže.

 

Šaty - V našem obchodě jsme pro vás připravili velmi rozsáhlou nabídku značkového oblečení v jedinečném provedení a módním stylu. Máme pro vás nejenom klasické dámské oblečení, ale i extravagantnější dámskou módu. Projdete-li si podrobně jednotlivé kategorie dámského oblečení, pak zde najdete úžasné vypasované modely s hezkými vzory, půvabné oblečení v ležérním stylu a skvělou dámskou módu. Jaké konkrétní oblečení si tu můžete pořídit? Běžně zde koupíte originální tílka, překrásné tuniky, elegantní halenky, svůdné topy, sexy korzety a jiné přenádherné modely. Prostě vše, co vám dámská móda nabízí.

 

JídloVýjimečné slevy na jídlo. 3 pizzy na cenu jedné. 5 piv v restauraci Potrefená husa za 15 Kč, tři kopečky luxusní zmrzliny za 20Kč…

 

Svět kolem nás nám sděluje následující poselství. Nikdy nemáš dost, nevypadáš dobře a potřebuješ ještě mnohem víc než má.“ Jedná se o snahu vsugerovat člověku pocit nespokojenosti s tím co má. Pocit, že neviděl, nezažil, neokusil, nemá…dost. A nejen to – pokud to či ono nezažijeme či neokusíme, náš život je prázdný. Proto se musíme snažit, abychom viděli, zažili, zakusili a měli víc. Nebo řečeno krátce: Abychom konzumovali víc. Navíc jsme někdy v určitém společenském tlaku, kdy víme, že to či ono nepotřebujeme či nespotřebujeme, ale mají to druzí a my nechceme být společenskými outsidery. A tak se vrháme do víru spotřeby, která ale nevychází ze skutečných potřeb, ale uměle vyvolaných tužeb. Zároveň se dostáváme do bludného kola věčné nespokojenosti, protože nikdy nebudeme mít dost. Vždy bude existovat lepší kolo, auto, hračky, šaty, dovolená atd. Nakonec někteří dospělí připomínají děti, které sedí uprostřed pokoje plného hraček a jsou vzteklí z toho, že nemají jiné hračky, které viděli u kamarádů či v katalogu a že se nudí.

Nyní si představme Ježíše, jak nám říká, nestarejte se. Asi není třeba říkat, že Ježíš neříká, žijte na dluh nebo nepracujte. Když hovoří o ptácích, tak ti starají, jenže leccos nemohou ovlivnit. Stejně tak lilie na jednu stranu roste sama, na stranu druhou musí mít k růstu a k tomu, aby rozkvetla vytvořené jisté podmínky. K pochopení tohoto textu je třeba vidět Ježíšova slova „po tom všem se shání pohané“. Myslím, že zde je klíč k pochopení. Proč Ježíš dává do protikladu pohany a své následovníky. Navíc náš text je orámovaný slovy o tom, že nikdo nemůže sloužit dvěma pánům – Bohu a mamonu.

Jde o to, že jedna věc je něco mít, z něčeho se radovat, po něčem toužit kdy slovy „něco“ mám na mysli věci zcela materiální – tak jak je pojmenovává Ježíš. Věc druhá potom je jak moc mi to či ono diktuje nebo ještě jinak jak se to či ono stává mým bohem. Ježíš nijak nevyvyšuje asketismus nebo chudobu. Zároveň nijak nekritizuje bohatství. Všímá si toho, kde jsou moje priority, pro co žiju a co mě působí největší radost a starost. Reklama kolem nás je nastavena tak, aby nám postava, jídlo, pití starosti dělaly. Zároveň abychom se báli o budoucnost. Záměrně volím slovo starost a strach. Obojí má totiž člověka schopnost zotročit.

Abychom ale neskončili, jen u poněkud obecného „nebojte se, nenechte si diktovat majetkem či reklamou“, pokusme se z našeho textu vytěžit pár věcí do našich každodenních životů.

1.      V. 27 Tvůj život skončí… zkus žít s myšlenkou na konec. Tím není řečeno neustále myslet na smrt, spíše myslet na to, že v životě nestihnu všechno a tedy do něj mohu dát jen něco. Pokud jen něco, potom zřejmě bych rád, aby se tam vešli věci správné a ty nejlepší. Pokud si toto uvědomíme, zřejmě leccos přehodnotíme. Možná si položíme otázku ve smyslu a skutečně na tom či onom až tak záleží? Mnozí lidé si to, na čem záleží, uvědomí až na smrtelné posteli, tedy když je pozdě, když si slovy Písma uvědomí, že nic k životu už nemohou nic přidat. Jenže to je pozdě.

 

2.      Raduj se z toho, co máš a kdo jsi. Lilie je krásná, ale možná existují hezčí, větší, košatější květiny. Polní ptáci jsou krásní, ale existují papouškové, orlové atd. Tím není řečeno, že nemáme usilovat o další věci či cíle, ale je řečeno, že teď se právě nacházíme – co se materiálních statků týká, v určité realitě, a pokud tato realita není strašlivá, pokud nejsme pod mostem, buďme vděčni. Již zmiňovaná reklama nám vlastně říká – nedívej se na lilie ale na orchideje.  Nedívej se na polní ptáky, ale na ptáky v zoologické zahradě. A nejen to – neustále se užírej myšlenkou, že tyto květy nemáš na zahradě a tito ptáci ti nelétají po zahradě. Pokud by tomu tak bylo, to bys byl teprve šťastný! To by sousedi koukali.

 

3.      Starej se o to co budeš jíst, pít a oblékat se, ale nebuď úzkostlivý. Nenech se tímto zotročit. Konkrétně – ať se tvojí hlavní četbou nestanou katalogy, Aukro, slevy. Nepropadej depresím z toho, jak vypadáš, neřeš v jednom kuse svoji budoucnost popř. budoucnost svých dětí. Pokud se ti něco vymklo z rukou, zkus i za to děkovat. Žij zodpovědně, ale ne pod tlakem. Pokud se bojíš budoucnosti z různých důvodů, vyznej to Pánu Bohu, hovoř o tom s druhými, ale nenech se zotročit.

 

4.      A nakonec nádherné vyznání a rada – hledej nejprve Boží královstvía vše další ti bude přidáno. Někdy by nám vyhovoval opačný postup. Pane dej mi a z přebytku ti budu něco obětovat.  Jenže takovýto postup neexistuje.  Hledat nejprve znamená, že vše, včetně majetku chci poměřovat Božími normami a hodnotami Božího království. Království znamená vládu a vliv. Tímto vlastně vyznávám, že chci, aby se Boží vláda projevovala nad vším, co Ježíš vyjmenovává. Pokud čteme „vše bude přidáno“, potom zde je jakoby v pozadí myšlenky, že hledáním Božího království o něco přicházím – a něco jiného mi bude přidáno. Když řeknu někomu , dojdi mi tam a tam a já ti to vynahradím, potom v pozadí je myšlenka, že dotyčný bude něco obětovat a já to vynahradím. Ježíš otevřeně říká, že hledání jeho království něco stojí a že to může mít dopad i na materiální oblast. O tuto předně zde jde. Jenže zároveň dodává – neboj se a důvěřuj mi.